Omtvistade rättsregler för inackorderingsavtal

Fråga experten Eva Johansson Hästjuridik

Omtvistade rättsregler för inackorderingsavtal


Publicerat: 2021-12-08

Hej!
I det inackorderingavtal jag har haft så har vi arbetat av en del av hyran en heldag i månaden. Vi har två veckor uppsägningstid och nu har stallägaren sagt upp avtalet, jag ska ha min helgdag efter att uppsägningstiden har gått ut. Vad är det som gäller här? Behöver jag fortfarande jobba av denna dag eller betala? Eller avskrivs man alla förpliktelser när avtalet går ut? Det finns inget i avtalet som säger hur det ska påverkas.


Eva Johanssons svar:

Hej!

Vilka rättsregler som generellt ska tillämpas på inackorderingsavtal är omtvistat och kan variera beroende bland annat på vad som ingår i avtalet. Jag skulle här vilja påpeka att du, beroende på hur avtalet i övrigt är utformat, skulle kunna ha rätt till längre uppsägningstid än två veckor.

Beträffande din fråga är huvudregeln gällande upphörande av avtal att alla förpliktelser parterna emellan upphör när avtalet upphör. Vad som menas med att avtalet upphör är dock inte alltid så enkelt att det upphör när det sägs upp eller när uppsägningstiden gått ut. Normalt sett är avtal gällande mellan parterna från det att man avtalar om något och fram till det att parterna har fullgjort sina prestationer (alltså gjort det som avtalet säger att de är skyldiga att göra). Om del av betalningen i form av arbeta avser innevarande månad, alltså den tiden du redan fått utnyttja din stallplats, borde utgångspunkten vara att även du ska prestera det avtalet föreskriver, all

Välj för att läsa vidare

Premium digital

Lås upp allt

  • Kunskapsmagasinet Hippson i brevlådan
  • Tillgång till artikeln direkt
  • Tillgång till alla tidningsartiklar på webben
  • Tillgång till ridövningsarkivet och expertsvar
  • Tillgång till digitala arkivet och alla äldre tidningsutgåvor
Pris första månaden 19 kr Förlängs därefter månadsvis för 99 kr Välj

Premium+ (digital+papperstidning)

Lås upp allt + magasinet

  • Kunskapsmagasinet Hippson i brevlådan
  • Tillgång till artikeln direkt
  • Tillgång till alla tidningsartiklar på webben
  • Tillgång till ridövningsarkivet och expertsvar
  • Tillgång till digitala arkivet och alla äldre tidningsutgåvor
Pris per månad 139 kr Betalas 2 månader i taget Välj
Vårt bästa erbjudande: betala årsvis
Endast 83 kr/månad inkl. magasinet!
995 kr Betala för 12 månader på en gång Välj

Eva Johansson


Eva Johansson är advokat med stort ridsportintresse. Hon jobbar bland annat med hästjuridik inom sitt företag Centrumadvokaterna.
Läs mer om Eva här!