Hyresgäst som inte flyttar sin häst trots att avtalet löpt ut

Fråga experten Eva Johansson Hästjuridik

Hyresgäst som inte flyttar sin häst trots att avtalet löpt ut


Publicerat: 2021-05-22

Hej!
Vad gäller när jag sagt upp en hyresgäst från en stallplats och hästen inte flyttas på sista dagen då kontraktet löper ut? En ny fodervärd har skrivit avtal gällande hästens vård (med ägaren) från dagen efter avtalet som stallplatsen löpte ut, vem kan jag debitera löpande kostnader för hästen? Och hur gör jag för att tillse att hästen flyttar? Med vänlig hälsning


Eva Johanssons svar:

Den här frågan innehåller en mängd frågeställningar som till inte riktigt kan besvaras utan kompletterande information, men vi redogör för huvuddragen.

Först kan sägas att det är mellan stallägaren och hästägaren som avtalsförhållandet föreligger. Om den nya fodervärden ska ta över rättigheter och skyldigheter enligt inackorderingsavtalet så måste stallägaren ha godkänt ett byte av avtalspart. Har ett sådant godkännande skett kan stallägaren vända sig emot fodervärden för att kräva betalning samt rikta krav om avflyttning. Om stallägaren inte har godkänt ett byte av avtalspart är det fortfarande mot hästägaren som kraven ska riktas. Denne får i sin tur vända sig mot fodervärden, i enlighet med avtalet dem emellan.

För att avhysa en hyresgäst kan man ansöka om handräckning hos kronofogden. För att kunna göra det så måste dock avtalet med säkerhet vara avslutat. Det som komplicerar frågan här är att vi skulle behöva veta om avtalsparterna är näringsidkare eller

Välj för att läsa vidare

Premium digital

Lås upp allt

  • Kunskapsmagasinet Hippson i brevlådan
  • Tillgång till artikeln direkt
  • Tillgång till alla tidningsartiklar på webben
  • Tillgång till ridövningsarkivet och expertsvar
  • Tillgång till digitala arkivet och alla äldre tidningsutgåvor
Pris första månaden 19 kr Förlängs därefter månadsvis för 99 kr Välj

Premium+ (digital+papperstidning)

Lås upp allt + magasinet

  • Kunskapsmagasinet Hippson i brevlådan
  • Tillgång till artikeln direkt
  • Tillgång till alla tidningsartiklar på webben
  • Tillgång till ridövningsarkivet och expertsvar
  • Tillgång till digitala arkivet och alla äldre tidningsutgåvor
Pris per månad 139 kr Betalas 2 månader i taget Välj
Vårt bästa erbjudande: betala årsvis
Endast 83 kr/månad inkl. magasinet!
995 kr Betala för 12 månader på en gång Välj

Eva Johansson


Eva Johansson är advokat med stort ridsportintresse. Hon jobbar bland annat med hästjuridik inom sitt företag Centrumadvokaterna.
Läs mer om Eva här!